Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Gisteren is in de Tweede Kamer de petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg! Regel een onafhankelijk vangnet’ overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De petitie is een initiatief van Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)  en in korte tijd  meer dan 6000 keer ondertekend. Dit meldt Oudervereniging Balans.

Na vijf jaar passend onderwijs is het aantal ‘thuiszitters’ (kinderen die zijn vastgelopen op school) toegenomen. Steeds meer kinderen met problemen zoals autisme en ADHD zijn verstoken van onderwijs. Bovendien zijn kinderen in de ene regio slechter af dan in de andere: op het gebied van passend onderwijs blijken er grote regionale verschillen te bestaan tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Daarbij staan ouders te vaak buitenspel.
 
Het is nu tijd voor echte oplossingen, vinden Oudervereniging Balans en de NVA, samen met de meer dan zesduizend ondertekenaars van de petitie en andere betrokkenen rondom passend onderwijs. Met deze massaal getekende petitie doen zij een dringend beroep op minister Slob van Onderwijs en de Tweede Kamer en vragen om een onafhankelijk vangnet. Een vangnet van inhoudelijke experts waarop ouders een beroep kunnen doen als hun kind dreigt vast te lopen in het onderwijs. Dit is in het belang van de ontwikkeling van kinderen en zal ervoor zorgen dat escalaties en conflicten worden voorkomen.
 

Onafhankelijk vangnet

 
Bij problemen van kwetsbare kinderen in het onderwijs is een vangnet nodig van inhoudelijk deskundige specialisten, die samen met ouders en het kind opnieuw beoordelen welke ondersteuning en hulp nodig is.  Een vangnet waarbinnen de vraag ‘Wat heeft dit kind nodig om zich wél te kunnen ontwikkelen?’ centraal staat. Een vangnet van deskundigen met beslissingsbevoegdheid in onderwijs en in de zorg. Voor wie niet de regels en de financiën centraal staan, maar de behoeften van het kind. Onafhankelijke specialisten die kunnen monitoren of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. En die samen met kinderen, ouders en andere betrokken professionals bekijken of het ondersteuningsaanbod in de praktijk nog passend is of moet worden bijgesteld.
 

Voorkom escalatie

 
Nog beter is het om te voorkomen dat een kind dusdanig vastloopt dat het verstoken dreigt te raken van onderwijs. Daarom wordt aan de minister en de Tweede Kamer gevraagd ervoor te zorgen dat de huidige grote verschillen tussen scholen of regionale voorzieningen ten aanzien van de uitvoering van passend onderwijs worden opgeheven. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids