Normal_lezen_meisje_peuter_prentenboek

Stichting Lezen ondersteunt van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Stichting Lezen ziet goede mogelijkheden om haar huidige beleid, dat bewezen effectief is, breder vorm te geven en daarmee de leescultuur bij kinderen en jongeren te stimuleren. Dit meldt Stichting Lezen.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “De raden erkennen het belang van leesbevordering. Het is goed dat zij de oplossingen niet alleen zoeken in cultuur- en letterenbeleid, maar ook het onderwijsbeleid in dit advies betrekken.”
 
“De raden pleiten voor leesbevorderaars en leesspecialisten op school. Dat doen we in de praktijk en we weten dat het werkt. Met BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingscampagnes bereiken we inmiddels 1 miljoen kinderen en met onze lokale netwerkaanpak hebben we de afgelopen jaren de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvanginstellingen, bibliotheken en andere samenwerkingspartners goed vorm gegeven.”
 
“Wil er echter een kentering komen, dan moet er meer gebeuren. De huidige aanpak kunnen we uitbreiden en verdiepen. Als er daadwerkelijk meer middelen voor leesbevordering beschikbaar komen, kunnen we samen met organisaties die betrokken zijn bij de leesopvoeding van kinderen en jongeren, grote stappen maken. Stichting Lezen neemt graag het voortouw.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids