Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Besturen vertellen de Inspectie van het Onderwijs regelmatig dat de leerlingenpopulatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs is veranderd sinds de invoering van passend onderwijs. Volgens scholen zijn er meer leerlingen met complexere problematiek, waardoor extra ondersteuning nodig is. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs voerde daarom dit schooljaar een stelselonderzoek uit naar veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie in het speciaal onderwijs. Komend jaar wordt hetzelfde onderzoek in het voortgezet speciaal onderwijs gedaan. Er wordt gestart met data-onderzoek en er wordt vervolgens een enquête onder 30 besturen gehouden. Hieruit worden 15 scholen voor verdiepend onderzoek geselecteerd.
 
De resultaten worden gepubliceerd in De Staat van het Onderwijs 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids