Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving worden verwerkt in de kaders. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De bijgestelde kaders worden vanaf  1 augustus 2019 gebruikt. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, wordt dus gebruikgemaakt van de bijgestelde kaders. Lopende onderzoeken, waarbij het bezoek al heeft plaatsgevonden, worden uitgevoerd volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven onveranderd van kracht.
 
De nieuwe versies van de kaders voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn hier te vinden. Bij de kaders is ook een Staat van wijzigingen zichtbaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids