Normal_kind__schommel__kov__po__buiten_spelen__blij__plezier

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs. De school heeft van de Onderwijsinspectie de score ‘goed’ ontvangen. In Nederland zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs met een goed kwaliteitsoordeel en een excellentiepredicaat. Dit meldt de Culemborgse Courant.

De Koningin Julianaschool heeft op alle onderdelen de hoogst mogelijke score behaald. Het onderwijs, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg werden positief gewaardeerd. De Inspectie liet weten dat de school zorgt voor uitdagende leerstof en dat het geloof en vertrouwen in het eigen kunnen van de leerlingen naar voren komt. 
 
Ook ziet de Insepctie dat docenten rekening houden met de behoefte van leerlingen, dat de veiligheid van leerlingen serieus genomen wordt en dat de school open staat voor nieuwe ontwikkelingen en er op een goede manier wordt samengewerkt. 
 
Marianne van der Schee, mede-directeur van de Koningin Julianaschool, laat weten erg blij te zijn met deze score. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids