Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Steeds meer jongeren maken gebruik van jeugdzorg. In de gemeenten waar echter minder een beroep wordt gedaan op jeugdzorg, blijkt sprake te zijn van een actief verenigingsleven en sociale cohesie, ofwel samenhang in de maatschappij. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De gemeente Peel en Maas zet actief in op gezincoaches, psychologen en orthotherapeuten, die als eerste hulp kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben. En dan zijn er nog coaches die zijn gehuisvest bij huisartsen die naar hen kunnen doorverwijzen. 
 
Ook speelt de sociale cohesie in Peel en Maas een rol. Een gespecialiseerd zorgverlener is lang niet altijd nodig als een jongere steun krijgt van buren en bijvoorbeeld een sportvereniging. “De jeugdhulp wordt als het ware gedemedicaliseerd”, zegt wethouder Wim Hermans van Peel en Maas.
 

Residenties en speciaal onderwijs

In gemeenten waar veel jeugdhulp nodig is, blijken vaak ook residenties met gesloten jeugdhulp te zitten. Zodoende hebben soms kleine gemeenten een relatief hoog percentage van kinderen met jeugdzorg. Zo krijgt 14,64 procent van de kinderen in de gemeente Leudal jeugdzorg. De gemeente telt twee gesloten jeugdzorginstellingen. 
 
Maar dat is niet de enige reden waardoor het gebruik van jeugdhulp zo hoog is, blijkt uit onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Er wonen relatief veel gezinnen met kinderen die (voortgezet) speciaal onderwijs nodig hebben. En veel kinderen in het speciaal onderwijs krijgen deze vorm van hulp. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids