Normal_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

De politiek moet maatregelen nemen om kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs weg te nemen. Dat stellen acht politieke jongerenorganisaties en het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) in een gezamenlijk manifest dat ze vandaag presenteerden aan de Leden van de Tweede Kamer. Het acht punten tellende manifest roept onder andere op om bijles en ander schaduwonderwijs voor iedereen toegankelijk te maken en tot een grotere waardering voor het vmbo en praktijkonderwijs. Dit meldt het LAKS.

Zorgen over toenemende kansenongelijkheid

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt al jaren toe. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2018, het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport wijst onder andere op de grote verschillen in de adviezen tussen leerlingen van ouders die wel hebben gestudeerd en leerlingen van wie de ouders niet hebben gestudeerd. Een opvallend breed spectrum aan politieke jongerenorganisaties, van links tot rechts, maakt zich zorgen over deze trend. De PJO’s die hun moederpartijen oproepen actie te ondernemen voor gelijke kansen zijn: JOVD, PerspectieF, CDJA, Jonge Democraten, DWARS, Jonge Socialisten, ROOD en PINK!. 
 

Bijles voort iedereen toegankelijk

Veel van de kansenongelijkheid komt voort uit verschillen in de financiële positie van gezinnen. Daarom pleit het manifest voor het verbieden van uitsluiting als iemand de ouderbijdrage niet kan betalen en om te zorgen dat bijles, examentrainingen en andere extra ondersteuning voor iedereen toegankelijk is. Het manifest stelt tevens dat ‘de achtergrond van ouders geen rol mag spelen bij het middelbare schooladvies’ en dat alleen objectieve maatstaven mogen gelden bij de doorstroom naar andere niveaus.
 

Waardering vmbo en praktijkonderwijs

De jongeren pleiten ook voor meer ruimte en tijd voor docenten en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. De organisaties vinden het belangrijk dat de werkdruk van docenten verlicht wordt, zodat ze de tijd hebben om elke leerling de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Verder vraagt het manifest aandacht voor de kleine school. De jongeren vinden het belangrijk dat kleinschalige scholen en scholen in dunbevolkte regio’s blijven bestaan, zodat ook daar genoeg verschillende mogelijkheden voor leerlingen zijn. Tot slot roepen ze op tot een grotere waardering voor het vmbo en praktijkonderwijs. LAKS-voorzitter Jordy Klaas: “Meer respect voor deze praktijkgerichte stromen op de middelbare school is belangrijk. Deze scholieren voelen zich niet altijd gewaardeerd er is een groot tekort aan vakmensen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids