Normal_gym__sport__leerling__turnen__beweging__springen

De helft van de Nederlandse gymdocenten werkt wel eens met afgekeurd sportmateriaal omdat de materialen niet op tijd vervangen worden. Een kwart van de vakleerkrachten ondervindt hier hinder van. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over onderhoud en inventaris van sportaccommodaties in het basisonderwijs in het najaar van 2018. Dit meldt KVLO.

Van de KVLO-leden is twee derde tevreden over de kwaliteit van de zaal en de inventaris. Toch zijn er verbetermogelijkheden met betrekking tot het onderhoud (schoonmaak), de akoestiek en snelheid van vervanging van materiaal, schrijft de KVLO. 50 procent van de KVLO-leden geeft aan wel eens te werken met materiaal dat officieel is afgekeurd. 26 procent van de gymleraren heeft er wel eens last van dat het materiaal kapot is. geeft aan hinder te ondervinden bij het gebruik van afgekeurd materiaal.
 
VVD-lid Rudmer Heerema heeft hierover Kamervragen gesteld. Heerema wil onder andere weten hoeveel scholen last hebben van slecht sportmateriaal en of er scholen zijn die hierdoor überhaupt niet in staat zijn om bewegingsonderwijs te geven. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid van leerlingen. Daarnaast vraagt Heerema zich af of gemeenten, die hierin een zorgplicht hebben, wel genoeg geld hebben gereserveerd voor het vervangen van vervallen gymmaterialen. Ook wijst hij naar de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen hierin.
 
Door: Nationale Onderwijsgids