Normal_child-865116__340

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen. Naast de Financiële Staat van het Onderwijs 2017 heeft de inspectie een verkennend onderzoek gedaan onder tien willekeurig gekozen samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs om te zien op welke manier de ondersteuningsmiddelen voor zorgleerlingen zijn ingezet. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. Gisteren berichtte de Nationale Onderwijsgids over De Financiële Staat van het Onderwijs 2017. Hieruit bleek dat de financiële gezondheid van de onderwijsinstellingen in het algemeen in orde is.

Naast de Financiële Staat van het Onderwijs 2017 heeft de inspectie een verkennend onderzoek gedaan onder tien willekeurig gekozen samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. De Onderwijsinspectie zag dat, net als de verschillende onderwijssectoren, ook de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een groot verschil laten zien tussen begroting en realisatie. Na een begroot resultaat van ruim 4 miljoen euro, volgde in 2017 een feitelijk resultaat van bijna 32 miljoen euro. Het roept vragen op in hoeverre de samenwerkingsverbanden hun financiële processen weten te beheersen.

Daarom heeft de inspectie een verkennend onderzoek gedaan onder tien willekeurig gekozen samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Hierbij was het doel om inzicht te krijgen in de manier waarop de ondersteuningsmiddelen ten goede zijn gekomen aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Uit het rapport 'Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs' blijkt dat het systeem van besteding en verantwoording van middelen onvoldoende transparant is. Positief is alle leerlingen die passend onderwijs nodig hebben ook daadwerkelijk ondersteuning hebben gekregen. Lees hier het rapport 'Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs'.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids