Normal_rolstoel_beperking_wajong_pgb_handicap

“Heb je een arbeidsbeperking en ga je een dag extra werken, dan moet je ook meer loon overhouden. Heb je als werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle drie op dezelfde dag binnen komen. Zet je na een psychische inzinking de stap naar werk en het gaat toch niet, dan moet je terug kunnen vallen op je oude uitkering”, meent staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt Rijksoverheid.

Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet zij voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. Vandaag stuurde zij haar offensief naar de Tweede Kamer en ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:
  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
  • Werken wordt aantrekkelijker
  • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd
 
De groep mensen met een arbeidsbeperking is divers. Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook mensen die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen aannemen en zij kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn. Dat gaat steeds beter, maar nog niet altijd soepel. 
 
Met een deel van de verbeteringen zijn werkgevers en gemeenten al aan de slag. Tegelijk met deze brief gaat het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong open voor internetconsultatie zodat die veranderingen snel in de Kamer worden besproken. Ook bereidt de staatssecretaris wijzigingen van wet- en regelgeving voor en komen er werkgroepen met een strakke termijn om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids