Normal_8843

DEN HAAG - De PO-Raad heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij kan instemmen met de uitgangspunten van de stelselwijziging passend onderwijs.

Wel blijft de raad zich zorgen maken over een aantal condities en plaatsen zodat een aantal kanttekeningen is geplaatst. Zo pleit de raad onder meer voor een zorgvuldige invoering en invoeringstermijnen. Ook worden zorgen geuit over het verlies aan expertise en kwaliteit. De raad staat dan ook voor een monitor gedurende de implementatie van de stelselherziening waarbij aandacht is voor thuiszitters, leerling-resultaten, verlies aan expertise, ziekteverzuim en de veiligheid van leraren en leerlingen.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer eind januari of begin februari debatteren over deze wetswijziging.

© Nationale Onderwijsgids