Normal_8813

ROTTERDAM - Net opgenomen patiënten met schizofrenie die zich agressief gedragen, vertellen dat zij veel bedreigende gedachten hebben. Ook rapporteren zij relatief veel woede en angst die gerelateerd is aan hun agressieve gedrag. Dat concludeert Angela Nederlof in haar proefschrift ‘Psychotic Symptoms, Anger, and Anxiety as Determinants of Aggressive Behavior'. Ze promoveert op vrijdag 6 januari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Regelmatig rapporteren media over agressieve incidenten, veroorzaakt door mensen met een psychotische stoornis. Zijn deze mensen altijd agressief? En waarom zijn zij dan zo agressief?

Nederlof stelt dat patiënten met schizofrenie of een psychose niet per se een agressieve inborst hebben en altijd gemakkelijk tot agressie overgaan. In feite zijn ze bang, voelen ze zich bedreigd en proberen zichzelf daardoor met agressie te verdedigen.

Uit experimenten van de promovenda naar de relatie tussen woede en angst enerzijds en agressie anderzijds bleek dat door zowel woede als angst de neiging tot agressie toeneemt vergeleken met mensen die een neutrale stemming behielden. Op basis van deze bevindingen lijkt het dus niet zozeer te gaan om agressieve mensen, maar eerder om bange mensen die zich bedreigd voelen en zichzelf met agressie proberen te verdedigen.

Dit is belangrijk om te realiseren, opdat de visie over het agressieve gedrag van patiënten met schizofrenie of een psychose leidt tot ongefundeerde conclusies. Daarnaast is het van belang dat dergelijke kennis wordt opgenomen in de rationale van de behandeling, zodat disfunctionele cognities en negatieve emoties beter kunnen worden aangepakt.

© Nationale Onderwijsgids