Normal_8732

in februari ging de Tweede Kamer akkoord met een bezuiniging van driehonderd miljoen euro op het passend onderwijs. Dat bedrag haalde minister Marja van Bijsterveldt (CDA) uit het potje voor extra hulp voor probleemjongeren.

De regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV lieten weten dit voorstel te steunen. Het kabinet is het er namelijk over eens dat het passend onderwijs te duur is geworden. De coalitiepartijen en de PVV verlangden nog wel duidelijkheid over de gevolgen voor scholen. Een Kamermeerderheid is van mening dat de maatregel er niet toe mag leiden dat scholen dicht moeten.

Het ‘passend onderwijs' heeft zijn intrede vanaf 1 augustus 2012 en houdt in dat kinderen met een handicap of lichte psychische afwijking of gedragsproblemen zoveel mogelijk naar een gewone school gaan. Om dit te realiseren komen er samenwerkingsverbanden tussen gewone scholen en het speciaal onderwijs.

In een nog niet gepubliceerd onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, vakbeweging en onderwijskoepels werd aan het begin van deze maand duidelijk dat ruim vijfduizend leraren naar verwachting hun baan verliezen door de bezuinigingen op het passend onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids