Normal_8543

DEN HAAG (Novum) - Het aantal leerlingen op speciale scholen blijft stijgen. De afgelopen zeven jaar is het aantal kinderen dat naar zo'n school gaat met vijftienduizend gestegen. Dit schooljaar zitten bijna 69 duizend leerlingen op een speciale school, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op een speciale school wordt les gegeven aan zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte kinderen en langdurig zieken. De groei doet zich voornamelijk voor binnen het voortgezet onderwijs. Daar steeg het aantal scholieren van 20,5 duizend in 2003 naar 34,5 duizend nu. In het basisonderwijs bleef het aantal leerlingen nagenoeg gelijk.

De groei in het voortgezet onderwijs is voor het grootste deel toe te schrijven aan de toename van het aantal leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Dat is bijna verdubbeld, naar ruim negentienduizend.

Kinderen die zo'n ontwikkelingsstoornis hebben, zijn bijna altijd jongens. Slechts negentien procent van de leerlingen zijn meisjes.