Normal_8493

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlands Jeugdinstituut is bezorgd over het kabinetvoornemen om te korten op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De maatregel, die 250 miljoen euro zou moeten opleveren, raakt volgens het kenniscentrum duizenden verstandelijk beperkte ouders en hun kinderen.

Mensen met een IQ tussen de 70 en 85 kunnen binnenkort geen aanspraak meer maken op zorg uit de AWBZ. Nu maken daar naar schatting tienduizend ouders met een IQ hoger dan 70 gebruik van.

Zij moeten door de maatregel terugvallen op de hulp van familieleden en andere vormen van informele steun, stelt het instituut.

"Uit onderzoek blijkt dat het slechts bij een derde van de ouders met een verstandelijke beperking goed genoeg gaat, dankzij met door de AWBZ betaalde hulp", zegt Margreth Hoek van het Jeugdinstituut. Een kwart van de kinderen van gehandicapte ouders heeft bovendien zelf een beperking.

Uithuisplaatsingen
Volgens Hoek hoeven die kinderen door de AWBZ-ondersteuning vaak niet uit huis worden geplaatst.

"Met de nieuwe maatregelen is het wachten op een stijging van uithuisplaatsingen. En je hoeft geen econoom te zijn om je te realiseren dat dat meer geld gaat kosten dan dat de bezuinigingen opleveren."