DEN HAAG (ANP) - Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling maar ervoor kiezen zelf zorg te kopen, komen nog in aanmerking voor persoonsgebonden budget (pgb). Het kabinet is woensdag akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) om in te grijpen in de steeds maar stijgende kosten van het pgb.

In 2010 werd er 2,2 miljard euro uitgegeven aan de pgb's, waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Zonder ingrijpen zouden de uitgaven voor het pgb tot boven de 3 miljard euro stijgen, becijfert het kabinet. Sinds 2002 stegen de uitgaven voor dit zorgbudget elk jaar met ruim 20 procent. Inmiddels zijn er ongeveer 130.000 mensen met een pgb, terwijl dat er in 2003 nog 50.000 waren.