Normal_6085

Als de voorgestelde megabezuiniging op de persoonsgebonden budgetten doorgaat, zal een groot deel van de zorgleerlingen dubbel worden geraakt. Zij krijgen immers ook al te maken met de bezuiniging op passend onderwijs.

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten van deze nieuwe bezuiniging afzien, benadrukt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Het kabinet wil de stijgende kosten voor de persoonsgebonden budgetten (pgb's) indammen door het overgrote deel ervan te schrappen. Naar verwachting zal 90 procent van de pgb's verdwijnen. Dit zal volgens VOS/ABB grote gevolgen hebben voor de (diepte)zorg voor de zwakste leerlingen.

Daarom roept VOS/ABB het kabinet en de Tweede Kamer op in het algeheel maatschappelijk belang van deze nieuwe bezuiniging af te zien.