Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Besturen van scholen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat u van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld brengt en aantoont dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dit meldt de Onderwijsinspectie,

Instrumenten voor monitoring

Bij leerlingen waarbij (speciale) methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn een (aangepaste) vragenlijst over veiligheid en welbevinden af te nemen. Wanneer dit bij leerlingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de cognitieve mogelijkheden, de (ontwikkelings)leeftijd of een (meervoudige) beperking is het van belang dat de school de veiligheidsbeleving van deze leerlingen op een andere manier in beeld brengt. In de notitie ‘Monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro’ van LECSO vindt u mogelijke instrumenten en suggesties/uitgangspunten voor monitoring bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Wijze van aanleveren monitoringsgegevens

Scholen in het speciaal onderwijs kunt u optwee  manieren de monitoringsgegevens voor het schooljaar 2017/2018 aanleveren: via de toetsleverancier of via het Internet Schooldossier. Doorgeven via de toetsleverancier wanneer de toetsleverancier afspraken met de inspectie heeft gemaakt én de school toestemming heeft gegeven voor doorlevering van de gegevens. Op website van de onderwijsinspectie staat een overzicht van toetsleveranciers waarmee de inspectie een afspraak heeft gemaakt.

Voor doorgeven via het Internet Schooldossier geldt dat het bestuur per school de geaggregeerde monitoringsgegevens uploadt onder het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’. Onderdeel van dit document is een onderbouwing waarin het bestuur beschrijft hoe de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie én waarom de gegevens representatief zijn. Het is belangrijk dat alle documenten die betrekking hebben op de monitoring het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’ krijgen.

Meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids