Normal_5316

Het ministerie houdt in de komende weken zeven bijeenkomsten met schoolbesturen in het (v)so om te luisteren naar de argumenten van het onderwijsveld over de bezuinigingen op passend onderwijs. Dit is boven op de 160 bijeenkomsten tussen ministerie en scholen die al gepland staan.

Het CNV Onderwijs wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt er samen met de andere bonden en werkgeversorganisaties voorafgaand aan elke bijeenkomst een demonstratie georganiseerd van mensen die hierdoor geraakt worden of mensen die net als wij vinden dat deze bezuinigingen een onterecht zware wissel trekt op het (v)so.

CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders roepen iedereen die werkzaam is in het (voortgezet) speciaal onderwijs op om -als het ministerie met jouw bestuur gaat praten- je onvrede over de bezuinigingen kenbaar te maken. Dit kan onder andere door gebruik te maken van fluitjes, ratels of andere instrumenten. Het doel is om de ambtenaar van het ministerie bij aankomst te laten weten dat het onderwijs zich nog lang niet heeft neergelegd bij de bezuinigingen van 300 miljoen euro en de 6.000 ontslagen onder ambulant begeleiders.

Overzicht bijeenkomsten:
• 13 april Rotterdam van 9.30 tot 11.30 uur
• 14 april Haarlem van 10 tot 12 uur
• 19 april Assen van 11 tot 13 uur
• 20 April Utrecht van 10 tot 12 uur
• 21 april Nijmegen van 11 tot 13 uur
• 27 april Eindhoven van 11 tot 13 uur
• 28 april Apeldoorn van 11 tot 13 uur                                                                                                                                                     

Voor meer informatie over de exacte locatie van de bijeenkomsten kijk op: www.cnvo.nl of op www.cnvs.nl

Op 9 februari was er een zeer geslaagde actiedag in Nieuwegein, waar ruim 11.000 mensen hebben gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat de bezuinigingen hoog op de politieke agenda zijn gezet. De kamer heeft uiteindelijk (met één stem verschil) ingestemd met de voorgenomen bezuinigingen. Hiermee is de strijd echter nog niet gestreden. Het wetsvoorstel passend onderwijs verschijnt rond de zomervakantie in de Tweede Kamer. Voor die tijd peilt de minister door middel van deze gesprekken de mening van de scholen.

Actiedag 19 mei
Op 19 mei organiseren CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders samen met de andere bonden een landelijke actiedag. Op deze manier willen CNV onderwijs de druk op de minister steeds meer vergroten.