Normal_werkloos__platzak

Ongeveer 30.000 jongeren met een beperking zitten thuis zonder werk of uitkering, zegt Jeugdzorg Nederland. Zij mogen sinds 2015 geen aanspraak meer maken op de Wajong-uitkering, die nu alleen nog wordt uitgekeerd aan jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat het UWV jaarlijks slechts vierduizend uitkeringen toekent, in plaats van de voorheen zeventienduizend uitkeringen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het echter om veel kleinere aantallen. Dit meldt de Volkskrant. 

Deze tienduizenden jongeren zonder werk of uitkering, zijn niet in beeld bij het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie ziet wel dat het aantal jonggehandicapten zonder werk of uitkering is toegenomen, maar geeft een toename van vierhonderd in twee jaar tijd.
 
Volgens Sociale Zaken hebben gemeenten de jongeren die zonder baan zitten in het vizier. “Helaas nog niet alle, daarom krijgen binnenkort alle gemeenten via bestandskoppelingen meer zicht op jongeren zonder uitkering, school of werk”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het is lastig om een volledig beeld te krijgen van alle arbeidsgehandicapte jongeren omdat de jongeren die geen uitkering krijgen ook niet meer zijn terug te vinden in de cijfers.
 
Waar het Toezicht Sociaal Domein eerder sprak van ongeveer tienduizend jongeren die thuiszitten zonder werk of uitkering, gaat Jeugdzorg Nederland uit van zo’n 30.000. Binnen die groep zullen een aantal wel een uitkering krijgen, maar niet genoeg om over naar huis te kunnen schrijven, zegt Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. Jongeren komen daarnaast na het volgen van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of Entree-onderwijs niet aan een startkwalificatie. En die hebben zij nodig om te kunnen solliciteren.
 
Jeugdzorg Nederland pleit voor een toekomst voor jongeren die zonder uitkering bij hun ouders thuis wonen. Gemeenten zetten daar niet op in, omdat deze jongeren geen geld kosten. Mochten zij begeleid moeten worden naar een beschutte werkplek, dan moeten zij daarin investeren. Gemeenten zetten nu in op bijstandsgerechtigden die een betere kans maken op een baan. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids