Normal_4467

Politieke partijen in Amsterdam hebben het initiatief genomen voor een manifestatie tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. De onderwijsorganisaties doen mee, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsvakbond van Nederland.

De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdan maken zich ernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op passend onderwijs. Zij organiseren maandag 28 februari 2011 een manifestatie tegen deze bezuiniging. Ook de schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties in Amsterdam doen mee.

De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Alle andere leerlingen en hun ouders zullen ook merken dat leraren minder tijd en aandacht te verdelen hebben in de klas. Deze bezuiniging raakt het hele onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.