Normal_normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Het Thuiszitterscongres op 28 juni 2018 zal ingaan op de thuiszittersproblematiek. Want steeds meer kinderen komen thuis te zitten, terwijl ze eigenlijk naar school moeten. De organisatoren dringen aan op acties en aanpassingen zodat het aantal kinderen dat thuiszit drastisch afneemt. Dat meldt Lecso. 

Het Thuiszitterscongres op 28 juni aanstaande wordt georganiseerd door Logacom en nodigt schoolbesturen, de Onderwijsinspectie, politici, jeugdartsen en onder meer mentoren, jeugdzorgmedewerkers, ouders, schoolpsychologen en zorgprofessionals uit om op die dag te komen meepraten over de thuiszittersproblematiek.

Sprekers zijn onder meer Bart van Kessel (Gedragwerk), Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact), Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs) en Hermien Jacobs & Pieter Schoenmakes van Ingrado. Hun lezingen zullen algemene informatie over thuiszitters bevatten, maar de sprekers gaan ook in op een succesvolle aanpak tegen het groeiende probleem en hoe bijvoorbeeld ouders veranderingen voor zich zien. 

Door: Redactie Nationale Zorggids