Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

‘Bo gaat naar de behandelgroep’ van Koninklijke Auris Groep heeft de Siméa Innovatieprijs 2018 gewonnen. De prentenboek, met bijbehorende app, kreeg een cheque van 500 euro en een oorkonde uit handen van juryvoorzitter Marjan Bruins. Dit meldt Siméa.

Bo gaat naar de behandelgroep bestaat uit een prentenboek en bijbehorende app, ontwikkeld door twee pedagogisch begeleiders van Auris. De kleurrijke illustraties in het boek geven een beeld hoe een dag verloopt op de Auris Behandelgroep. Het verhaal in de app is te bekijken in tekst, geluid en gebaren. Er komen woorden in voor die gedurende een dag op de behandelgroep veel gebruikt worden. 
 
Jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doof-/slechthorendheid gaan naar de Auris Behandelgroep. Auris werkt met ondersteunende gebaren in combinatie met gesproken Nederlands. Op de groepen met dove en slechthorende kinderen wordt gebarentaal aangeboden. Met dit prentenboek en app hopen de makers te bereiken dat peuters beter worden voorbereid op het starten op de behandelgroep zodat ze zich sneller vertrouwd en veilig voelen en zich daarna sneller ontwikkelen. Ook wordt geprobeerd de communicatie tussen ouder en kind te bevorderen.
 
De twee andere genomineerden voor de Siméa Innovatieprijs 2018 waren behandelgroep De Zon, voor kinderen met spraakproblemen die niet altijd in een TOS-behandeling passen, en de website TOS in Beeld. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids