ENSCHEDE - Het rugzakje, de populaire benaming voor de regeling voor leerlinggebonden financiering, gaat op de schop. Ook het ministerie van Onderwijs is inmiddels van mening dat de maatregel te ingewikkeld is. Het geld maakt het mogelijk om kinderen met een zorgindicatie op het reguliere onderwijs te plaatsen, al dan niet terwijl ze op de wachtlijst staan voor een plek in het speciaal onderwijs.

 

„Een hopeloos complexe regeling”, zegt Ad Kappen, orthopedagoog en coördinator voor het openbaar en christelijk basisonderwijs in Enschede en Losser. „Als je mensen op tilt wilt hebben, moet je ze een rugzakje aan laten vragen. Dan moet je echt een volhouder zijn. Soms blijkt een kind na toetsing toch het meest geschikt voor speciaal basisonderwijs in plaats van speciaal onderwijs en moet je weer een totaal ander traject in. Het is een doolhof.”

Kappen is dan ook blij dat het einde in zicht is: vanaf augustus 2012 geldt er een nieuwe koers voor het zogeheten passend onderwijs, ingezet door voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma. Een onderwijsloket onderzoekt voortaan waar een ‘zorgkind’ het beste af is. Dit Steunpunt Onderwijszorg waarbij basisscholen zich aansluiten, zoekt het meest geschikte onderwijs voor het kind. Dit voorkomt dat ouders zelf moeten ‘shoppen’. In Twente is men momenteel drukdoende om deze loketten ín te richten'.

Kappen erkent overigens ook dat het voor een deel een bezuinigingsmaatregel is. Leerlinggebonden financiering is duur, zeker nu er steeds vaker een beroep op wordt gedaan.

Bron: Tubantia