Het ministerie van Onderwijs heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van het reformatorisch speciaal onderwijs met klassen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ook werd door het ministerie toestemming gegeven voor twee nieuwe nevenvestigen, zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

Leerlingen met een cluster 4-indicatie kunnen vanaf deze maand ingeschreven worden bij reformatorische scholen voor speciaal onderwijs. Kinderen met een cluster 4-indicatie hebben dusdanige gedragsproblemen dat onderwijs in een speciale, kleine klas met veel begeleiding noodzakelijk is.

Dat heeft G. R. van Leeuwen, landelijk projectleider passend onderwijs van de reformatorische scholen, vrijdagmorgen bekendgemaakt. Het reformatorisch onderwijs had het ministerie van Onderwijs om uitbreiding gevraagd als vervolg op het tweejarig veldinitiatief rond de invoering van passend onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids