De Catamaran, een openbare basisschool voor speciaal onderwijs in Emmen, moet door de nieuwe regeling omtrent de zogenaamde 'rugzakbekostiging' voor het speciaal basisonderwijs rekening houden met fors minder geld het komend schooljaar.

De rugzak is bedoeld voor kinderen die zonder extra begeleiding geen reguliere school kunnen bezoeken. Aan een kind kan een leerlinggebonden budget worden toegekend, de zogenaamde rugzak. Een rugzak geeft de ouders de keus om te kiezen voor speciaal of regulier onderwijs.

De omvang van de rugzak voor een SBO school is per 1 augustus verminderd met het bedrag dat de school krijgt als zorgbekostiging voor die leerling.
Heel concreet betekent dit dat de personele vergoeding per rugzak dan met zo'n € 4.000 verminderd wordt.

Bij De Catamaran staan 30 leerlingen met een 'rugzakje' ingeschreven, dus een snelle rekensom leert dat de school het met ongeveer 120 duizend euro minder zal moeten doen. Volgens de website Emmen.nu zal De Catamaran de bezuiniging niet zo maar klakkeloos accepteren, maar er tegen in verzet gaan.

De Catamaran staat niet alleen: de PO-Raad zal namens het schoolbestuur bezwaar gaan maken tegen de bezuinigingen.

© Nationale Onderwijsgids