De vele veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor kinderen en jongeren is voor de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) de reden geweest om de folder 'AWBZ-zorg op school of opleiding' 2010 uit te geven. In deze folder wordt de laatste stand van zaken weergegeven.

In de folder wordt onder meer uitgelegd wat het verschil is tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en het Rugzakje en hoe deze regelingen aan te vragen zijn. Daarnaast staat er informatie in over de Compensatieregeling AWBZ, waarmee scholen eventueel extra geld kunnen aanvragen.

De folder valt hier te downloaden of te bestellen.