Het Landelijk Netwerk Autisme heeft goed nieuws voor de sector (voortgezet) speciaal onderwijs. De LGF-bedragen voor ambulante begeleiding in het MBO worden niet aankomend studiejaar, maar in het studiejaar 2011-2012 verlaagd met ten minste 13,6 procent.

Uit de brief van de directeur Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie, Jeanette Noordijk:

De bedragen voor ambulante begeleiding voor het mbo zijn al sinds de invoering van leerlinggebonden financiering in het mbo afgeleid van de LGF-bedragen in het VO. Dit zou er normaal gesproken toe hebben geleid dat voor het studiejaar 2010-2011 de bedragen voor ambulante begeleiding voor het mbo eveneens zouden worden verlaagd met 13,6 procent.

Gelet op de personele gevolgen die dit voor de sector (voortgezet) speciaal onderwijs heeft en het late tijdstip waarop de betrokken regeling zou worden gepubliceerd, heb ik besloten deze verlaging voor de mbo-sector te effectueren voor het studiejaar 2011-2012. Ik maak u erop attent dat de verlaging minimaal 13,6 procent bedraagt, maar wellicht hoger kan uitvallen als opnieuw budgettaire maatregelen nodig zijn.

Download de hele brief hier (pdf).

© Nationale Onderwijsgids