In een onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs wordt nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in deze onderwijstypen.

Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen (73%) AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO dan wel of in de vorm van doorstroom naar MBO. Binnen het VSO ligt dit aandeel lager (36%). Het aanbod aan cursussen die leiden tot een KSE-certificaat ligt omgekeerd: meer VSO dan PrO-scholen bieden die aan.

Het hoofdthema van het onderzoek zijn de branchegerichte cursussen, die leiden tot een landelijk erkend certificaat. Over het geheel genomen lijkt voor arbeidstoeleiding het streven naar landelijk erkende certificaten aanbevolen, daarover zijn ook experts uit de onderwijssectoren en de branches het eens.

Het volledige onderzoek valt hier te downloaden.