Logo_tos

Taal is prachtig maar niet voor iedereen. Voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is taal meestal geen feest. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Dat meldt Kentalis. 

Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 vragen Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen dit jaar extra aandacht voor taal en de onzichtbare TOS in het bijzonder. Omdat het tijdig signaleren van TOS belangrijk is bezoeken studenten Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen in de maanden februari en maart alle basisscholen in Friesland. Ze bieden een tas aan met informatie over TOS. Waaronder een voorleesboek over TOS, een praatplaat met taalvragen en hulpmiddelen waarmee je signalen kunt herkennen die kenmerkend zijn voor een taalontwikkelingsstoornis.

Het tijdig herkennen van TOS is van groot belang. Hoe eerder je TOS opmerkt, hoe succesvoller de behandeling. TOS kan al op tweejarige leeftijd worden gesignaleerd bijvoorbeeld door het consultatiebureau. Ook de leerkracht op de basisschool heeft een belangrijke rol bij het signaleren van taal- en/of spraakproblemen bij leerlingen. 

Naast deze scholenactie vragen Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool ook op andere wijze aandacht gevraagd voor TOS. Op vrijdagmiddag 21 september 2018 organiseren zij samen het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’, voor professionals in zorg en onderwijs. Locatie: De Harmonie in Leeuwarden. Voorinschrijven kan via de website: www.kentalis.nl/symposium 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids