Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

Het aantal langdurige thuiszitters daalt niet ondanks inspanningen, bleek gisteren. De NOS vroeg ervaringsdeskundige ouders om een reactie. Veel ouders erkenden de lastige zoektocht naar maatwerk in het onderwijs. Maar er zijn ook positieve geluiden te horen over initiatieven die zijn opgezet om thuiszitters te helpen. Dit meldt NOS.

Thuiszitters hebben maatwerk nodig in het onderwijs. Ouders geven echter aan bij de NOS dat dit in de praktijk vaak niet wordt uitgevoerd, terwijl instellingen er wel mee schermen. Ook zeggen ouders dat ze zich vaak niet gehoord voelen in de problemen om een passende plek te vinden in het onderwijs. Ook geven veel ouders aan dat verkeerde hulp ertoe heeft geleid dat hun kind een schooltrauma heeft opgelopen. In veel gevallen gaat het om kinderen met een hoog IQ, die geen passende leeromgeving kunnen vinden. 
 
Sommige ouders hebben daarom zelf het initiatief genomen om onderwijs voor hun kind te realiseren. Enkelen geven zelf thuisonderwijs aan hun kind, een ander organiseert op school in een leegstaand lokaal passend onderwijsmateriaal. 
 
Ook zijn er enkele lokale initiatieven opgezet die wel maatwerk bieden om thuiszitters op te vangen. Zo heeft zorginstelling 's Heeren Loo in het noorden van het land een zorgschool opgericht om thuiszitters voor te bereiden op een terugkeer naar school onder begeleiding van psychologen en gedragswetenschappers. Momenteel worden 12 leerlingen begeleid, twee thuiszitters zijn inmiddels doorgestroomd naar een school.
 
Hieruit blijkt maar weer dat, zoals minister Slob ook wil, er een betere samenwerking en afstemming moet komen tussen onderwijs en zorg. Kleinschaligheid en maatwerk moet daarbij de leidraad zijn.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids