Normal_slob__onderwijs__minister

Eerder deze dag werd bekend dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, nog niet daalt. Toch heeft minister Slob ook positief nieuws te melden: vorig jaar kregen meer kinderen een plek op school en er spijbelden minder kinderen. Dit meldt Rijksoverheid.

Het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat op een school is gedaald van 5000 leerlingen in 2016 naar 4500 leerlingen in 2017. Dat betekent dat meer kinderen een plek krijgen op school. Het aantal kinderen dat langer dan vier weken niet naar school gaat (maar wel is ingeschreven) daalt van 4300 naar 4100 leerlingen. Daarnaast spijbelen er minder kinderen, blijkt uit de laatste cijfers schoolverzuim en vrijstellingen die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
Slob geeft in zijn brief aan dat de gezamenlijke inzet om thuiszitten te voorkomen en kinderen terug naar school te laten gaan, lijkt te werken, behalve bij de groep leerlingen die langer dan drie maanden thuiszit. Hij wil Haast maken met de wetsvoorstellen over de doorzettingsmacht van samenwerkingsverbanden en de rol die zij hebben bij de totstandkoming van vrijstellingen voor kinderen die vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school hoeven binnen de leerplicht. Slob is ervan overtuigd dat het goed is om het naast de zorg ook onderwijs hierin een rol te geven, omdat het niet vanzelfsprekend is dat artsen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onderwijs-zorgcombinaties.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids