Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun leerlingen verbeteren door de resultaten goed te volgen en te analyseren. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen op de werkconferentie ‘Opbrengstgericht Speciaal Taal/lees- en Rekenonderwijs’. De conferentie organiseren we in afstemming met de WEC-Raad, die mede-initiator was van de verbetertrajecten voor speciaal onderwijs.

Lees verder