Normal_kinderen_buitenspelen_vriendjes

Er is onderzoek gedaan naar de invloed het schooltype op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) voerden dat onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen uit. Dat meldt Ieder(in).

Er is ten eerste gekeken hoe leerlingen op verschillende schooltypen het onderwijs ervaren. Daarnaast wilden de onderzoekers weten of er verschil zit tussen de typen onderwijs wat betreft de effecten voor de sociale omgeving van kinderen. Naar voren komt dat kinderen een grotere vriendenkring opbouwen in het reguliere onderwijs dan in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ook is die vriendenkring gevarieerder. 

Voor het opbouwen van vriendschappen blijkt school een belangrijke pek te zijn, zo komt tevens uit het onderzoek naar voren. Openheid en een positieve houding van kinderen en jongeren met een beperking is van belang om ergens bij te kunnen horen. Bovendien moet de school zorgen voor begrip en acceptatie. Omdat kinderen en jongeren met een beperking graag 'gewoon' willen meedoen met anderen, is samenwerken met leeftijdsgenoten en het krijgen van goede ondersteuning van onmisbare waarde. Overigens zit er tussen speciaal en regulier onderwijs geen verschil in het beeld dat kinderen hebben van wat weinig, normaal en veel vrienden zijn. Ook is het type school niet van invloed op dat beeld.

Een tweede conclusie uit het onderzoek is dat de ondersteuning aan leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs minder goed geregeld is. Leerlingen in het speciaal onderwijs vinden vaker dat de school zich inzet om het beste uit elke leerling te halen. Het onderwijs in ons land zou dus inclusiever moeten, stellen de onderzoekers. Op die manier is het voor zowel kinderen met als zonder beperking aantrekkelijker om onderwijs op een reguliere school te volgen.

Ieder(in) heeft een aantal aanbevelingen op een rijtje gezet die positief kunnen bijdragen om jongeren (zowel met als zonder beperking) samen naar school te laten gaan:

  • Goede ondersteuning voor kinderen en jongeren met een beperking of aandoening die in het regulier onderwijs zitten.
  • De school werkt samen met ouders en leerlingen zodat duidelijk wordt welke ondersteuning nodig en gewenst is.
  • Scholen moeten een veilig klimaat bieden voor hun leerlingen, waar kinderen en jongeren open kunnen zijn over hun aandoening en zichzelf kunnen zijn.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids