Normal_kinderen_sport_sportdag

Op donderdag 8 februari organiseert de Onderwijsraad een dialoog over sport en bewegen in het onderwijs. Samen met de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt nader ingegaan over sporten en bewegen op en rondom de school. De dialoog maakt deel uit van de voorbereiding van een gezamenlijk advies van de drie raden over sport en bewegen in het onderwijs. Dit meldt de Onderwijsraad.

Tijdens de dialoog staan vragen centraal zoals: Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke sport- en beweegactiviteiten worden er nu al georganiseerd? Wat zijn knelpunten en succesfactoren? De raden willen hierover graag in gesprek met mensen die betrokken zijn bij onderwijs en sport, zoals gymleraren, schoolleiders of buurtsportcoaches. 
 
Het programma start met een plenair programma met een welkomstwoord van Michael van Praag, voorzitter Nederlandse Sportraad. Hierna gaan onderzoekers van het Mulier Instituut en SMART MOVES! in op de ontwikkelingen van sport en onderwijs binnen de wetenschap en de voortgang van het pilotonderzoek over een effectief beweegprogramma in de klas. De Springbok zal ook demonstreren op welke manier de school sport en bewegen stimuleert. Daarna zijn er vijf parallelsessies waarvan deelnemers er één kunnen volgen.
 
De dialoog maakt deel uit van de voorbereiding van een gezamenlijk advies van de drie raden over sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. Ook vroeg- en voorschoolse educatie wordt hierin meegenomen. In het tweede kwartaal van 2018 zal dit advies worden uitgebracht.
 
De dialoog vindt plaats op donderdag 8 februari van 15.30 uur tot en met 19.00 uur in openbare basisschool De Springbok in Den Haag. Aanmelden kan tot 1 februari via bijeenkomsten@onderwijsraad.nl. Meer informatie is te vinden via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids