Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca_koken_keuken_praktijk_vmbo

Onlangs zijn diverse gegevens op Onderwijs in Cijfers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bijgewerkt. De actualisaties betreffen de positie op de arbeidsmarkt van leerlingen en studenten die het onderwijs hebben verlaten. Ook zijn er nieuwe cijfers over de verdiende uurlonen van deze schoolverlaters. Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel 'arbeidsmarkt' worden voorbereid op toetreding tot de arbeidsmarkt na het behalen van hun diploma. Van de ongeveer 10.000 vso-leerlingen die jaarlijks het onderwijs verlaten hebben zo'n 3.000 genoemd profiel. 35 tot 38 procent van hen kiest voor vervolgonderwijs. Bijna 2.000 van hen (tot 65 procent) stroomt uit het onderwijs. Van deze laatste groep vond in 2015 bijna een derde direct na hun diplomering een baan (met of zonder daarnaast een uitkering). Ruim de helft kreeg een uitkering. Bijna één op de vijf had alleen werk en 12 procent had naast het werk nog een uitkering.

Ruim 6000 leerlingen verlaten elk jaar het praktijkonderwijs. Iets meer dan de helft leert verder (vooral op mbo-1 en -2 niveau), de rest stroomt uit het onderwijs. Het aantal leerlingen uit het praktijkonderwijs dat na school direct aan de slag kon steeg naar 53,8 procent in 2015 (was 47,1 procent in 2014). Door de nieuwe Wajong-regeling daalde het aantal leerlingen met een uitkering van 52, procent in 2014 naar 33 procent in 2015.

Meer cijfers en grafieken zijn te vinden op de website van Onderwijs in Cijfers

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids