Normal_download__2_

Naast cadeautjes van Sinterklaas en de Kerstman bracht december ons ook onderwijsnieuws. Er werd weer gestaakt en er gaat weer gestaakt worden. Moeten we de iPad nou wel of niet uit het raam gooien? En wat doet een kerstdiner als populairste item op de onderwijsgids? Dit is het maandoverzicht van december! 

Acties en reacties in het basisonderwijs

Ook december stond weer bol van de berichten over de basisschoolleraren. Op 12 december vond de tweede landelijke stakingsdag plaats, waaraan volgens de onderwijsbonden het merendeel van de 60.000 leerkrachten aan meedeed. De leraren protesteren nog steeds tegen de te lage salarissen en te hoge werkdruk. Maar is er nou echt zo weinig geld? Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt namelijk dat basisscholen de laatste jaren steeds meer financiële reserves hebben. Volgens de Algemene Onderwijsbond worden met dat extra geld de bezuinigingen opgevangen en kan dat geld daarom niet zomaar worden gestoken in het salaris van de basisschoolleraren.
 
Intussen worden ouders steeds minder begripvol over de acties in het basisonderwijs. Waar in september nog 85 procent van de ouders achter de eerste landelijke staking stond, is dit nu gedaald naar 62 procent. Sommigen vinden dat leraren nu wel genoeg geld toegezegd hebben gekregen, anderen komen in de knel met de opvang van hun kinderen en vinden dat onterecht.
 
Toch gaan de leraren door met actievoeren. Door middel van estafetteacties, te beginnen in het noorden van het land, willen ze de politiek overhalen 1,4 miljoen euro op te hoesten.
 
Op 1 punt is er al wel vooruitgang geboekt: De Eerste Kamer heeft vorige week een motie aangenomen waarin staat dat het kabinet de geplande bezuiniging van 183 miljoen op onderwijs moet verzachten en het liefst helemaal niet uitvoeren. Dit komt een paar weken na de tweedaagse bespreking van de onderwijsbegroting door de Tweede Kamer. Hierover is hier en hier meer te lezen 
 

Het rommelt in de kinderopvang

Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten pleiten al jaren voor de organisatie van één voorziening voor alle peuters om ze allemaal een zo goed mogelijke start te geven. Ze vinden dat een voorschool voor alle peuters toegankelijk moet zijn, niet alleen voor kinderen die risico lopen op een achterstand. Maar bij het vormen van integrale kindcentra (ikc’s), waarbij kinderopvang en onderwijs eenzelfde pedagogische visie hanteren, lopen organisaties aan tegen de wirwar van regeltjes. En daar zijn ze spuugzat van.
 
Ook zijn pedagogisch medewerkers ontevreden over de hoge werkdruk die zij ervaren en de "doorgeslagen'' flexibilisering. Daarnaast willen zij een loonsverhoging van 3,5 procent. Onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn inmiddels vastgelopen en kinderopvangmedewerkers dreigen met ludieke acties.
 

Staar je niet blind

Slecht nieuws voor de iPadscholen. De kinderen van nu lezen te dichtbij op schermen of in boeken. De komende decennia dreigen vele tienduizenden Nederlanders blind te worden als gevolg van bijziendheid. Met meer buiten spelen, zeker twee uur per dag, kan deze forse toename van blindheid worden voorkomen. In het voortgezet onderwijs leidt het kijken naar de beeldschermen van smartphones bovendien tot slechtere concentratie in de klas, slechtere cijfers en verminderde taal- en leesvaardigheid. Maar wat betekent dat voor het toenemende gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas?
 

Studentenperikelen

Goed nieuws voor aankomende leraren: studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een pabo-opleiding of een andere lerarenopleidingen. 
 
Ex-studenten die bewust met hun verlopen ov-studentenabonnement blijven reizen, kunnen vanaf 2019 een hogere boete krijgen, van 150 euro per halve maand. Voor vergeetachtige studenten wordt de boete juist lager, van 97 naar 75 euro voor de eerste twee halve maanden. Als de studentenkaart na uitschrijving helemaal niet wordt gebruikt, volgt er geen boete meer. De studentenbond is daar niet blij mee. Volgens de bond werkt het systeem gewoon slecht: studenten weten vaak niet dat hun reisrecht is verlopen of dat hun ov-studentenkaart niet goed is stopgezet. 
 
Het gaat nog steeds niet naar behoren bij ontgroeningen van verschillende studentenverenigingen. Het tv-programma Rambam filmde bij onder andere de Utrechtse studentenvereniging voor vrouwen UVSV en het Rotterdamse corps RSC/RVSV verschillende ontgroeningsincidenten heeft gefilmd. 
 

Populairste artikelen

In de top 3 van meeste gelezen artikelen van deze maand staat niets over stakingen, onderwijsbegrotingen, kinderopvangperikelen of studentenproblematiek. Wat dan wel? De mbo keuzegids 2018 staat op nummer 3. Het omstreden nieuwe islamitische Cornelius Haga Lyceum staat op de tweede plaats. Op nummer 1 tenslotte staat het artikel over de basisschool die leerlingen hun kerstdiner wilde ontzeggen vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids