Normal_gesprek__cursus__bijeenkomst__praten

Ieder(in) en Zorgbelang organiseren de komende maanden door het hele land een aantal netwerkbijeenkomsten over passend onderwijs. Deze bijeenkomsten gaan over besluiten van gemeenten die direct van invloed zijn op het onderwijs. Dat meldt Ieder(in).

Thema’s als leerlingenvervoer en ondersteuning op school komen uitgebreid aan bod. Ook hoe ouders en jongeren meer invloed kunnen krijgen op de onderwijsbelangen van leerlingen met een beperking komt ter sprake.

Het beleid van de gemeente kan direct worden beïnvloed door gemeentelijke adviesraden, zoals bijvoorbeeld een Wmo-adviesraad. Deze adviesraden en ondersteuningsplanraden worden op de netwerkbijeenkomsten in contact gebracht met ouders en jongeren die opkomen voor de belangen van leerlingen met een beperking. Dat de adviesraad de stem van ouders en jongeren kan vertolken is echter vaak niet bekend. Om het onderwijsbeleid ten goede te komen, is het dus van belang dat ouders en jongeren hun ervaringen met deze adviesraden kunnen delen.

De bijeenkomsten staan daarom in het teken van de ontmoetingen tussen beide partijen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden per e-mail: g.boezaard@iederin.nl. Dit adres kan tevens gebruikt worden om vragen te stellen of om meer informatie op te vragen.

De sessies staan gepland voor december en januari. Hieronder is te zien waar en wanneer deze plaatsvinden.

  • Noord-Holland: 7 december in Haarlem
  • Zuid-Holland: 14 december in Gouda
  • Noord-Brabant: 20 december in Oss
  • Overijssel: 9 januari in Nijverdal
  • Utrecht: 15 januari in Utrecht
  • Limburg: 17 januari in Horst aan de Maas
  • Drenthe: 23 januari in Beilen

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids