Normal_schoolfruit__programma__po__vo__gezonde_school__fruit

Heb jij je al aangemeld voor de training Gezonde School-coördinator? 65 procent van alle scholen die dit jaar gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod heeft zich inmiddels aangemeld voor de basistraining Gezonde School-coördinatoren. Heb jij je nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds via mijngezondeschool.nl. Scholen aan wie ondersteuning is toegekend kunnen dat doen met inlogcode van hun contactpersoon. Dat meldt Gezonde School.

De eerste trainingen zijn positief beoordeeld. De informatie van externen (GGD en Voedingscentrum) wordt als prettig ervaren. Daarnaast wordt de interactie en uitwisseling van ervaringen als positief ervaren.

Deze basistraining richt zich op alle scholen die dit jaar gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod, ook als zij al een vignet Gezonde School hebben. De training is een verplicht onderdeel van het toegekende ondersteuningsaanbod. Er zijn aparte trainingen voor po/so-scholen, vo/vso-scholen en mbo-schoollocaties. Het programma van de basistraining is hier te vinden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids