Normal_autisme_jongen

Het begeleiden van leerlingen met autisme is voor veel leraren op de basisschool en in het voortgezet onderwijs een lastige klus. Sommigen van hen slagen er niet in om een kind de juiste begeleiding te geven. Volgens autismespecialist Suzanne Agterberg-Rouwhorst ontbreekt het bij veel leerkrachten aan durf en vertrouwen om keuzes te maken. Dat meldt het ED.

Agterberg-Rouwhorst vindt dat veel leraren te voorzichtig zijn in de begeleiding van kinderen met autisme. Dat kan te maken hebben met de hoge werkdruk, waardoor leerkrachten simpelweg door de bomen het bos niet meer zien. De autismespecialist snapt dat er daardoor soms niet altijd de juiste keuzes gemaakt (kunnen) worden.

Agterberg-Rouwhorst is tevens auteur van het boek Autisme anders bekijken. Daarnast won ze een prijs dankzij het ontwikkelen van het zogeheten Autismepaspoort, waarin staat omschreven wat voor een kind belangrijk is. Vorige week woensdag sprak zij op een symposium van het Autisme Informatie Centrum (AIC). Hierbij gaf ze voorbeelden van leerkrachten die vastlopen in de begeleiding van een kind. Volgens Agterberg-Rouwhorst krijgen veel docenten te veel informatie om het overzicht te kunnen bewaren.

Belangrijk voor leerkrachten is volgens de specialist om meer te kijken vanuit een spectrumvisie. Dat houdt in dat er voor elk kind apart bekeken moet worden wat werkt en vooral ook wat niet. Het is zaak om uit te vinden waaróm een kind met autisme doet wat het doet. Agterberg-Rouwhorst ervaart regelmatig dat veel docenten denken dat autisme na verloop van tijd weer voorbij is: een grote vergissing.

In hun begeleiding van een kind is het daarom van belang dat leerkrachten meer keuzes durven te maken. Protocollen worden volgens de autismespecialist te vaak te braaf gevolgd. Iets op een andere manier doen, vinden veel leerkrachten lastig. Agterberg-Rouwhorst doet daarom de volgende oproep aan docenten: “heb eens wat meer geloof in jezelf, en maak een uitzondering voor die leerling. Kennis en begrip over autisme helpen om keuzes te durven maken."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids