Normal_privacy__gegevens__internet__data__online

Het verwerken van privacygevoelige informatie is bij veel meer gemeenten mis gegaan dan werd aangenomen. Nog eens 35 gemeenten hebben gegevens van kinderen uit het speciaal onderwijs op straat gegooid. Het gaat om namen, adressen, geboortedata, medische gegevens, telefoonnummers en schooladressen. Dat meldt RTL Nieuws. 

Eerder deze week werd al bekend dat onder meer de gemeente Den Haag in de fout is gegaan, net als een twintigtal andere gemeenten. Nu blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat de privégegevens van in totaal 4.100 kinderen op straat zijn komen te liggen. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat gemeenten veel zorgvuldiger met die data hadden moeten omgaan door de gegevens anoniem te maken.

Het openbaar maken van de data is gebeurd bij de aanbesteding voor speciaal leerlingenvervoer. De fouten met aanbestedingen die door RTL al eerder aan het licht kwamen gingen vooral om nog lopende aanbestedingen. Dat nog eens 35 andere gemeenten onzorgvuldig zijn geweest betreft aanbestedingen van de laatste vijf jaar die al afgerond zijn. Kort geleden waren deze nog openbaar te zien op aanbestedingssite Tenderned.

De privégegevens van kinderen die online zijn gezet zijn in de meeste gevallen huisadressen en schoolgegevens. Deze informatie wordt door taxidiensten gebruikt om te berekenen hoeveel tijd ze kwijt zijn bij het leerlingenvervoer. Dat deze gegevens direct tot een persoon herleidbaar zijn is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de aanbestedingen van twee gemeenten (Tytsjerksteradiel en Hoorn) gaat het zelfs om namen van kinderen die op staat zijn komen te liggen. Veel ouders zijn geschrokken van het feit dat overheidsinstanties niet zorgvuldig met de gegevens omgaan.

Staatssecretaris Sander Dekker komt deze week met een wetsvoorstel voor het anoniem maken van leerlinggegevens op scholen. VVD-Kamerlid Bente Becker zegt dat dit ook voor gemeenten zou moeten gelden. De gemeenten die in de fout zijn gegaan geven vrijwel alle aan de kwestie te betreuren. De meeste gemeenten hebben de betrokken ouders op de hoogte gebracht en de privégegevens staan inmiddels niet meer online. Bovendien is er melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids