Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Hoe gaan we om met kinderen die niet in het gangbare schoolsysteem passen? Een technisch wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) over passend onderwijs leidt tot discussie over "thuiszitters". Dat meldt de Tweede Kamer.

Kinderen moeten op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van het in 2014 ingevoerde passend onderwijs.

De afgelopen jaren zijn verschillende problemen aan het licht gekomen bij de bekostiging van passend onderwijs. Die hoopt de staatssecretaris op te lossen met zijn wetsvoorstel.

Sommige leerlingen kunnen door psychische of fysieke beperkingen tijdelijk niet (voltijds) naar school. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen deze leerlingen een (gedeeltelijke) vrijstelling geven van de leerplicht. De staatssecretaris wil dat ook reguliere scholen deze bevoegdheid krijgen.

Scholen moeten jaarlijks toestemming vragen aan de inspectie om leerlingen een vrijstelling te geven van de leerplicht. Deze eis is in strijd met de opdracht om maatwerk te leveren, betogen Bisschop (SGP) en Kwint (SP). Zij vinden het genoeg als scholen het melden. Daarvoor krijgen ze bijval van Westerveld (GroenLinks): een sympathiek gedachte.

Het geven van vrijstelling van de leerplicht is een ingrijpend besluit, betoogt Dekker. Daarom is het goed als de inspectie ernaar kijkt en het toetst. En als er sprake is van spoed, kan er volgens hem altijd een mouw aan worden gepast.

De Kamer stemt op 10 oktober over het wetsvoorstel.