Logo_76360ff7-1a62-4558-810c-07190a1997c7

De Samen naar School-klas van Stichting KanZ is de eerste in zijn soort die door de overheid officieel als onderwijs is erkend. De klas voor kinderen met een meervoudige beperking maakt onderdeel uit van een reguliere school, de Montessorischool in Heerhugowaard. Om onderwijs op deze manier mogelijk te maken was het tot voor kort nodig om een aparte stichting op te richten binnen de school. Het onderwijs werd gefinancierd vanuit het zorgbudget van de kinderen. Door de officiële erkenning gaat dit veranderen. Dit meldt NSGK.

Samen naar School-klassen zijn een project van NSGK, de vereniging voor gehandicapte kinderen. De NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met en zonder handicap met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Met dat doel wil de stichting de oprichting van zo'n 20 aangepaste klassen in Nederland steunen waar kinderen met een beperking naar een gewone basisschool gaan. Ze krijgen les in een apart, aangepast, lokaal met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Verder doen ze zoveel mogelijk mee aan de reguliere activiteiten op de school zoals het speelkwartier, muziekles, het kringgesprek en gym.

In 2015 ging op de Montessorischool een van deze Samen naar School-klassen van start. Het onderwijs werd betaald vanuit het zorgbudget van de kinderen omdat deze kinderen vrijgesteld zijn van leerplicht. Met de Montessorischool en het samenwerkingsverband zijn nu afspraken gemaakt waardoor formele erkenning van de klas mogelijk werd. De leerlingen zijn voortaan leerplichtig waardoor ook aanspraak gemaakt kan worden op een onderwijsbudget. De NSGK hoopt dat ook andere klassen deze stap naar formele erkenning kunnen maken opdat (officieel) onderwijs mogelijk wordt voor kinderen met een meervoudige beperking.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids