Normal_luis-villasmil-scyamb85quu-unsplash__1_

Op donderdag 13 april hebben ouders van kinderen met een beperking tijdens een raadscafé in Hollands Kroon hun zorgen geuit over het leerlingenvervoer in de gemeente. Het leerlingenvervoer is op dit moment niet ingericht naar de beperkingen en uitdagingen van de leerlingen op het speciaal onderwijs. Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat chauffeurs niet over genoeg kennis van medicatie beschikken. De busjes zijn niet ingericht voor kinderen met fysieke handicaps of epileptische aanvallen. Daarom hebben zes lokale partijen het college van burgemeester en wethouders om opheldering over de aanbesteding van leerlingenvervoer gevraagd. Dit meldt Noodhollands Dagblad. 

Elf kinderen kunnen volgens CDA, OHK, Lada & Anders, D66, VVD en PvdA de dupe zijn van de huidige situatie in het leerlingenvervoer. Via een gezamenlijke inschrijving met de gemeenten Schagen en Den Helder komt het leerlingenvervoer van vervoerder Noot tot stand. Ouders willen hun kinderen op dit moment liever niet meegeven aan een taxibusje omdat er te veel prikkels zijn. Privétaxi’s zijn niet voorzien van een aangepaste veiligheidsgordel en daarom eigenlijk ook niet geschikt voor kinderen met een beperking.

Alternatieven

Het college is gevraagd om meer onderzoek te doen naar de aanbesteding en te bekijken of er alternatieven zijn die leerlingen met een beperking op veiligere manier kunnen vervoeren. Ook is het college dor de partijen gevraagd om bij toekomstige aanbestedingen de meervoudig beperkte kinderen in het achterhoofd te houden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky