Normal_klas__kinderen__po__sander_dekker__staatssecretaris__klaslokaal

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs brengt aanstaande maandag 3 april een bezoek aan twee Brabantse scholen waar passend onderwijs op een bijzondere manier aan bod komt. Het gaat om de Bolster in Sint-Michielsgestel en Het Speleon in Uden. Dat meldt Thuisinhetnieuws. 

Op de school in Sint-Michielsgestel zitten horende, dove en slechthorende kinderen samen in de klas. Elke klas heeft naast een vaste leerkracht ook een tolk en een leerkracht van zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis (speciaal onderwijs cluster 2). De dove en slechthorende leerlingen krijgen bovendien ondersteuning van een logopedist en leerkracht Nederlandse Gebarentaal.

In Uden zitten kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis bij elkaar in de klas. Medewerkers van de reguliere school en speciaal onderwijs werken hier intensief met elkaar samen. Dekker gaat maandag in gesprek met zowel de leerlingen als leerkrachten van beide scholen.

Op deze twee Brabantse scholen hebben alle medewerkers veel kennis en ervaring op het gebied van beperkingen.  De ondersteuning van de cluster-2-experts vanuit het speciaal onderwijs zorgt ervoor dat de kennis van speciaal- en regulier onderwijs wordt uitgewisseld. Wat in de klas opvalt bij deze vormen van passend onderwijs is dat alle kinderen ook iets van elkaar kunnen leren. Bovendien is de rust en regelmaat die bijvoorbeeld nodig is voor slechthorende leerlingen ook heel effectief voor horende kinderen. Dat zegt Esther van Zandvoort, die leerkracht is bij Kentalis en ook lesgeeft op de Bolster.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids