Normal_school__onderwijs__bord__krijt__boeken

Steeds minder mensen met een arbeidsbeperking vinden een baan bij de overheid. Vooral het onderwijs blijft hierin achter. Dit terwijl er elk jaar leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs komen die geen baan hebben. En er is ook geen Wajong meer of sociale werkplaats. Dit meldt Trouw.

Eerder zijn afspraken gemaakt over het creëren van banen voor arbeidsbeperkten in het kader van de Participatiewet. In het sociaal akkoord staat dat overheid en werkgeversorganisaties 100.000 banen zullen verwezenlijken voor mensen met een arbeidshandicap. Daarvan moeten 25.000 banen gecreëerd worden bij de overheid. De cijfers laten echter een dalende lijn zien in het aantal overheidscontracten van mensen met een beperking, van ruim 5000 in 2012 naar 4000 in 2016. 
 
In het onderwijs wordt een afwachtende houding aangenomen. Veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hopen dat gemeenten en provincies voldoende werkplekken bieden aan arbeidsbeperkten, zodat zij hierin niets hoeven bij te dragen. Hans Spigt, die twee jaar lang de officiële aanjager van het banenplan voor de overheid is geweest, vindt dat brancheorganisaties PO-Raad en VO-raad hierin meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten de kansen omarmen: een arbeidsbeperkte kan de taak van een leerkracht verlichten. Hoewel in vergelijking met een aantal jaren geleden de afspraken versoepeld zijn, blijft het onderwijs terughoudend hierin.
 
Volgens Spigt moeten er nu echt maatregelen genomen worden. “Het volgende kabinet kijkt namelijk tegen 30.000 leerlingen aan die van het speciaal voortgezet onderwijs komen en geen baan hebben. En er is geen Wajong meer en geen sociale werkplaats."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids