Normal_normal_leerlingenvervoer_gehandicapte_leerlingen_speciaal_en_bijzonder_onderwijs

Het vervoer voor mensen met een beperking of chronische aandoening is nog niet goed geregeld in Nederland. KNV, de werkgeversvereniging voor het spoorgoederen-vervoer en beroepspersonenvervoer, heeft een nieuw aanbestedingsmodel ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren. In het nieuwe model, waarmee gemeenten het zogenoemde ‘bijzonder vervoer’ kunnen aanbesteden, krijgen reizigers veel inspraak. Het is een flinke stap in de goede richting, vinden Ieder(in), ANBO en de Oogvereniging, zo meldt Ieder(in) op de website.

Een andere manier van aanbesteden is hard nodig, zeggen de organisaties in een brief. Als gevolg van bezuinigingen staan taxibedrijven in de huidige aanbestedingspraktijk onder grote druk. Vorige week overhandigde KNV het aanbestedingsmodel aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het model, dat mede ontwikkeld is met inbreng van Ieder(in), is praktisch en verbetert de kwaliteit van het vervoer. De partijen die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest, vertrouwen er daarom op dat gemeenten, de Rijksoverheid en verzekeraars deze manier van aanbesteden overnemen.
 
Door de decentralisaties is het doelgroepenvervoer erg versnipperd. Reisroutes over de gemeente- of regiogrens leveren daardoor vaak problemen op. Reizigers kunnen te maken krijgen met wel zeven verschillende regelingen. De oplossing hiervoor is meer samenwerking. Zo wordt in het noorden volgend jaar gestart met een experiment met het combineren van vervoer voor onder meer leerlingen, gehandicapten en wmo-cliënten. Taxibusjes voor de verschillende soorten vervoer zitten bijna nooit vol. Het combineren van het vervoer zou veel geld en tijd kunnen besparen. 
 
Behalve de aanbesteding zijn er meer verbeteringen nodig. Op donderdag 16 februari spraken Tweede Kamerleden met de minister over doelgroepenvervoer. In aanloop naar dat overleg stuurden de Oogvereniging, ANBO en Ieder(in) een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De brief vraagt aandacht voor nog twee andere verbeteringen. Voorkom administratief gedoe met één passende voorziening en zorg voor voldoende geld voor vervoer naar passende dagbesteding. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids