Logo_logo_handicap_studie

Expertisecentrum Handicap + studie en hogeschool Windesheim organiseren op dinsdag 7 maart de studiebijeenkomst 'Passend onderwijs: (geen) diagnose vereist?'. Centraal staat de vraag wat er nodig is voor een doorlopende (leer)lijn voor leerlingen en studenten met specifieke ondersteuningsbehoeften bij de overgang van de middelbare school naar het mbo of het hoger onderwijs. Dit meldt Handicap + studie.

Een van de doelen van het Passend onderwijs was het verbeteren van de doorstroom van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte naar het vervolgonderwijs. Het mbo en het hoger onderwijs kennen geen speciaal onderwijs dus hier zal passend onderwijs altijd binnen het reguliere aanbod moeten plaatsvinden. In theorie staat de leerling en zijn specifieke behoefte daarbij centraal. Tijdens de studiebijeenkomst kijken de deelnemers naar hoe dit in de praktijk werkt.

Samen met professionals uit het voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs, gemeenten, het UWV en zorginstellingen gaan deelnemers aan de studiedag met elkaar op zoek naar antwoorden. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: Wat leren we van de eerste ervaringen met Passend onderwijs? Wat is nodig voor een doorlopende leerlijn voor leerlingen met een beperking? Wat kan het hoger onderwijs leren van het voortgezet onderwijs en mbo (en andersom) en is het hoger onderwijs voldoende voorbereid?

De studiebijeenkomst is bedoeld voor professionals uit het onderwijs, gemeentebeleid en de zorg die zich bezighouden met passend onderwijs voor leerlingen met een functiebeperking, en dan met name in de regio Noord- en Oost-Nederland. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en vindt plaats op dinsdag 7 maart op hogeschool Windesheim in Zwolle. Meer informatie over het programma en aanmelding op www.handicap-studie.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids