Normal_ondertekening_overeenkomst_meerkring_en_onderwijsgroep_amersfoort_

Stichting Meerkring en Stichting Onderwijsgroep Amersfoort hebben overeenstemming bereikt over de overname van de twee locaties van Mulock Houwer voor speciaal onderwijs: Mulock Lageweg en Fornhese SO. Op 5 juli hebben beide partijen de overeenkomst tot overdracht getekend, waardoor Mulock Houwer SO per 30 september 2016 verder gaat als één school onder het bestuur van Meerkring, met behoud van de leerlingen en de vaste formatie van medewerkers. De komende weken worden gebruikt om de overdracht verder voor te bereiden. Dat meldt Stichting Meerkring.

Per 1 augustus zullen de groepen van Mulock Lageweg en Fornhese (alleen speciaal onderwijs gedeelte) al worden samengevoegd tot één school: Mulock Houwer SO. Vanaf die datum zullen zij ook samen gehuisvest zijn op één schoollocatie met twee gebouwen.  

Willem Kuijpers, voorzitter college van bestuur van Meerkring, is enthousiast over de komst van Mulock Houwer SO naar Meerkring. “Meerkring streeft ernaar om alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een ondersteuningsbehoefte een goede en fijne onderwijsplek te geven, zonder daarbij drempels op te hoeven werpen. Geen hokjes, maar een breed aanbod zodat elk kind op de juiste plek terecht komt. Mulock Houwer SO versterkt die breedte en de kennis en expertise van de collega’s daar zijn voor Meerkring echt van toegevoegde waarde.”   

De overdracht van Mulock Houwer SO is het gevolg van het besluit van Onderwijsgroep Amersfoort om zich voortaan op het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs te concentreren. Kobus de Boer, voorzitter college van bestuur Onderwijsgroep Amersfoort: “In het kader van passend onderwijs komt er veel op ons af en dat vraagt van ons dat we een sterke positie innemen. Terwijl Onderwijsgroep Amersfoort een kleine speler in het primair onderwijs is, heeft Meerkring daar juist een bijzonder sterke positie, zowel in het reguliere basisonderwijs als in het speciaal (basis)onderwijs. Leerlingen en medewerkers in het speciaal onderwijs zijn beter af onder een bestuur met deze focus. Ik geloof in een gezonde toekomst voor Mulock Houwer SO in de gelederen van Meerkring.”

© Nationale Onderwijsgids