Normal_weegschaal_afvallen_overgewicht

Terwijl landelijk het aantal kinderen met overgewicht en obesitas gelijk blijft, is in Amsterdam het aantal te zware kinderen met zo’n tien procent gedaald. Dat blijkt uit de outcome monitor 2016 van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Uit de monitor blijkt dat overgewicht en obesitas in het speciaal onderwijs meer voorkomen dan in het reguliere onderwijs, vooral bij kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Daarom wordt de aanpak uitgebreid naar het speciaal onderwijs. Dat meldt gemeente Amsterdam.

In 2012 had nog 21 procent van de Amsterdamse kinderen tussen twee en achttien jaar overgewicht of obesitas. In 2014 was dat aantal gedaald naar 19 procent. Op het totaal van de zware kinderen is dat een daling van zo’n 10 procent. Absoluut gesproken is het aantal te zware kinderen gedaald van ruim 27.000 naar ruim 25.000. Eén op de vijf kinderen en jongeren in Amsterdam (19 procent) heeft overgewicht of obesitas (versus een landelijk gemiddelde van 13 procent). Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt met veel partners aan een gezonde leefstijl voor kinderen, waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte.

Wethouder Zorg, Eric van der Burg: “Extra bijzonder is dat het percentage overgewicht en obesitas ook zichtbaar gedaald is bij kinderen uit onze meest kwetsbare gezinnen. Bij basisschoolkinderen uit gezinnen met een zeer lage sociaaleconomische status is het percentage met obesitas gedaald van 7,9 procent naar 6,5 procent. Tegelijkertijd zien we dat sommige groepen nog extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen van Turkse herkomst, kinderen in wijken als Slotermeer en de Bijlmer en kinderen in het speciaal onderwijs. Ook bij hen is nog een wereld te winnen op het gebied van gezonde voeding, water drinken, goed slapen en meer bewegen. Vandaar dat we de aanpak uitbreiden, onder meer in het speciaal onderwijs.”

De GGD houdt in de outcome monitor bij hoe de BMI van kinderen in Amsterdam zich jaarlijks ontwikkelt. Zij worden gewogen en gemeten op 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige leeftijd. De monitor laat een dalende trend zien over het geheel van de Amsterdamse kinderen. De monitor kijkt verder ook naar leeftijd, buurt, afkomst, sociaaleconomische status en andere factoren. 

© Nationale Onderwijsgids